Контакт

Директор школе:  

Данијел Нешићтел/факс:  035 / 621-308 - директор
                    035 / 621- 968 - секретар


 адреса:  ОШ "Стеван Синђелић"
                 35223 Велики Поповић


 

 Е-mail: vojvoda11@mts.rs