Такмичења

ПОСТИГНУТИ РЕЗУЛТАТИ НА ТАКМИЧЕЊИМА У 2012/2013. ГОДИНИ
  
 
БИОЛОГИЈА
 
8. разред
 

Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Ана Михајловић 3.
2. Владана Милутиновић 3.
3. Клаудија Лоис Гајић 2.
 
7. разред
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Милица Матић 3.
2. Невена Вуксановић 2.
 
6. разред 
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Вељко Стојановић 1.
2. Душица Миладиновић 3.
3. Сара Радисављевић 2.
4. Стефан Маринковић 2.
 
 5. разред
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Анита Трајковић 3.
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
 
6. разред
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Теодора Кочић 1.
 
 
ХЕМИЈА 
 
7. разред
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Марија Јовичић 2.
2.   /
 
ГЕОГРАФИЈА 
 
7. разред
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Марија Јовичић 3.
2. Марија Николић 3.
3.   /
4.   /
 
 
МАТЕМАТИКА 
 
6. разред
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Теодора Кочић 2.
2.    
 
4. разред
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Ања Дамјановић 3.
 
„Мислиша“
 
Р.бр. Име и презиме Разред Освојено место
1. Немања Миљковић 4. р 3.
2. Лазар Милић 2. р 1.
3. Невена Радисављевић 2. р 2.
4.      
 
СТРАНИ  ЈЕЗИК – ЕНГЛЕСКИ
 
8. разред
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Клаудија Лоис Гајић 3.
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
6. разред
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Теодора Кочић 2.
2.   /
3.    
 
 „ШТА ЗНАШ О САОБРАЋАЈУ“
 
7. разред
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Милош Милановић 3.
2. Слађана Маринковић 2.
3. Срђан Васиљевић 1.
 
 
5. разред
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Стеван Михајловић 1.
2. Марија Рајковић 3.
3.   /
 
3. разред
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Емилија Сибиновић 3.
     
 
ОКРУЖНА  ТАКМИЧЕЊА
 
БИОЛОГИЈА
6. разред
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Вељко Стојановић 3.
2. Стефан Маринковић 3.
 
7. разред
 
2. Невена Вуксановић 3.
 
8. разред
1. Клаудиа Лоис Гајић 3..
     
 
СРПСКИ ЈЕЗИК
 
 
6. разред
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Теодора Кочић 3.
2.    
 
ИНФОРМАТИКА И РАЧУНАРСТВО
 
 
6. разред
 
Р.бр. Име и презиме Освојено место
1. Теодора Кочић 2.
2.    
 
 
Ученици носиоци Вукове дипломе
 
  1. Ана Михајловић
  2. Клаудиа Лоис Гајић
  3. Диана Здравковић
  4. Владана Милутиновић
  5. Ана Митић