Конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину 2020 МАГИЈА ЈЕ У РУКАМА НАСТАВНИКА

Датум: 25. April 2020 12:13 Категорија: Новости

Конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину 2020:
МАГИЈА ЈЕ У РУКАМА НАСТАВНИКА
 
-Правила конкурса-
Основни подаци о конкурсу
 
1. Предмет овог конкурса су примери изведене наставе на даљину који се односе на све
разреде основних и средњих школа, као и на све предмете који су део школског
програма. Настава на даљину у овом смислу подразумева наставу посредством
електронских платформи за усмену (видео или аудио) или писану комуникацију, која
се може, али не мора нужно одвијати у реалном времену, у оквиру једног или више
часова, као део одређене наставне целине / теме или пројектне наставе.
2. Циљеви конкурса су: промоција иновативних метода учења и пројектне наставе,
подстицање креативног повезивања наставника и ученика, унапређење наставних
резултата, промоција значаја и угледа наставника у друштву, промоција образовања и
науке и нових начина комуницирања и технологије.
3. Конкурс организују НАЛЕД и Организација за развој каријере и омладинског
предузетништва „Connecting“ (у даљем тексту: Организатори), у сарадњи са
Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за унапређивање
образовања и васпитања и Републичким секретаријатом за јавне политике у оквиру
Пројекта јавно-приватног дијалога за развој који подржава Америчка агенција за
међународни развој (УСАИД).
Учесници
4. Конкурс је отворен за све наставнике разредне и предметне наставе и стручне
сараднике основних и средњих, државних и приватних школа. Један наставник
односно стручни сарадник може бити заступљен са највише две пријаве на конкурсу.
5. Наставници могу учествовати на конкурсу искључиво у своје име, као главни аутори
изведене наставе на даљину са којом конкуришу.
Трајање и фазе такмичења
6. Конкурс траје од 22. априла до 31. маја 2020. године.
– Пријављивање на конкурс попуњавањем онлајн формулара на страници
https://jpd.rs/konkurs (22. април - 31. мај). Све пријаве које испуњавају услове ће
бити објављене на страници https://jpd.rs/online-nastava најраније од 30. априла;
– Слање додатних питања Организаторима такмичења на имејл konkurs@jpd.rs
(најкасније до 10. маја). Сва релевантна питања и одговори ће бити објављени на
сајту www.jpd.rs (најкасније до 15. маја);
 
Конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину 2
– Онлајн гласање за награду по избору публике (15. мај - 7. јун). Гласање ће бити
организовано на страници https://jpd.rs/online-nastava;
– Оцењивање пристиглих примера наставе на даљину од стране стручног жирија и
одабир најбољих (најкасније до 15. јуна);
– Проглашење најбољих примера наставе на даљину и додела награда (најкасније до
30. јуна).
Подношење пријава
7. Пријаве се могу односити на примере наставе на даљину која је изведена најмање
једном у периоду од 31. маја 2019. до 31. маја 2020.
8. Пријава за такмичење се врши попуњавањем онлајн формулара и слањем пратећих
материјала путем странице https://jpd.rs/konkurs од 22. априла после 12ч.
9. Како би учествовали на такмичењу, учесници обавезно треба да попуне пријавни
формулар на страници https://jpd.rs/konkurs и доставе пратећи материјал који
илуструје изведену наставу на даљину у складу са инструкцијама.
10. Обавезни пратећи материјал подразумева презентацију од највише 10 слајдова која се
доставља у PPT или PDF формату – документ не сме бити већи од 20 мегабајта.
11. Опционо, уколико желе (није обавезно) учесници конкурса могу доставити и друге
доступне онлајн садржаје као што су линк за видео презентацију на Youtube-у о
изведеној настави, утисцима ученика и слично у трајању до пет минута, линк ка видео
снимку изведене наставе, линкове за коришћене онлајн алате, објаве на друштвеним
мрежама, у медијима и слично.
12. Уколико се у достављеним описима или прилозима појављују ликови или имена
малолетних лица, потребно је доставити сагласност њихових родитеља, односно
старатеља, за објављивање тог материјала, или обезбедити да се ликови малолетних
лица не могу препознати, а имена заменити иницијалима.
13. Попуњен пријавни формулар и пратећу документацију је потребно послати најкасније
до 31. маја 2020. у 23:59ч.
14. Уколико се доставе две или више пријава које се односе на исти пример изведене
наставе на даљину – биће узета у разматрање само она пријава која је прва
достављена.
15. Непотпуне, неодговарајуће и закаснеле пријаве неће бити узете у разматрање.
Ниједан допунски материјал достављен накнадно или ван пријавног формулара неће
бити прихваћен.
Оцењивање пријава
16. Пристигле пријаве оцењује стручни жири састављен од представника НАЛЕД-а,
Connectinga, Министарства просвете, науке и технолошког развоја, Завода за
унапређивање образовања и васпитања, Републичког секретаријата за јавне политике
и покровитеља конкурса.
17. Оцену пријавних формулара и презентација жири ће спровести на основу следећих
критеријума:
 
Конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину 3
I Иновативност у методичком приступу (нпр. коришћење пројектног приступа
настави и друге иновативне методе);
II Подстицање учешћа ученика и интерактивност приступа;
III Прилагођеност узрасту ученика;
IV Повезаност са другим наставним целинама;
V Иновативно коришћење савремених технологија за потребе наставе и учења на
даљину.
 
18. Жири ће изабрати најмање три примера наставе на даљину који ће бити награђени, уз
могућност додељивања додатних признања. Додатни истакнути примери биће
уврштени у јединствену базу најбољих пракси наставе на даљину.
19. Посебна награда публике за најбољи пример наставе на даљину биће додељена на
основу онлајн гласања на страници https://jpd.rs/online-nastava.
20. Један пример наставе на даљину може добити и награду жирија и награду публике.
21. Жири задржава право да не узме у разматрање пријаве које нису у складу са начелима
академске честитости, садрже непотпуну документацију или пропагирају расну,
верску, националну или било коју другу нетрпељивост.
22. Аутори достављених примера наставе на даљину преузимају пуну прекршајну и
кривичну одговорност уколико дође до кршења ауторских и сродних права.
23. Информација о изабраним најбољим примерима ће бити званично објављена
најкасније 30. јуна 2020, уколико је могуће у оквиру јавне доделе и/или на сајту
https://jpd.rs и https://zuov.gov.rs.
Награде
23. Аутори три најбоља примера наставе на даљину на основу оцене стручног жирија
освојиће следеће награде:
1. награда – учешће на студијском путовању у Финску и Естонију за једну особу и
лаптоп,
2. награда – лаптоп и
3. награда – таблет.
24. Аутор најбољег примера наставе на даљину на основу онлајн гласања публике биће
награђен паметним телефоном.
25. Аутори десет најбоље оцењених примера добиће ваучере за куповину е-књига код
издавача Делфи/Лагуна.
26. Аутори истакнутих примера ће добити посебна признања, а њихови примери ће као
део јединствене базе наставе на даљину бити промовисани кроз активности
организатора конкурса.
Реализација награда
27. Ваучери за путовање и е-књиге, робне награде, промотивни поклони и сертификати се
преузимају у оквиру званичне доделе или најкасније у року од месец дана након
званичног проглашења победника и добитника признања.
 
Конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину 4
28. Студијско путовање у Финску/Естонију у трајању од 4 радна дана ће бити реализовано
најкасније до новембра 2021. године.
29. Уколико победници конкурса не преузму ваучере, робне награде и промотивне
поклоне – губе право на исте.
30. Уколико се испостави да победници на конкурсу нису аутори награђених примера
наставе на даљину – губе право на награду.
Коришћење података и ауторска права
31. Подношењем пријаве за конкурс учесници пристају да се њихови лични подаци
користе и објављују у сврху спровођења и промоције такмичења, јавног објављивања
победника, доделе и реализације награда и објаве репортажа и/или сличних
материјала у вези са такмичењем, што не подлеже плаћању било каквих накнада.
32. Учешћем на конкурсу, учесници дају Организаторима и партнерским институцијама и
организацијама, дозволу да без накнаде користе и објављују све материјале (видео,
аудио или писане) и идејна решења која су настала у оквиру конкурса за едукативне,
промотивне, и друге некомерцијалне сврхе.
Остале одредбе
33. Организатори задржавају право да измене период трајања конкурса, прекину или
обуставе даљу реализацију конкурса, у било које доба и према сопственом нахођењу.
За време прекида конкурса, као и у случају обуставе, Организатори се ослобађају сваке
даље обавезе према учесницима. Организатори задржавају право да измене ова
Правила, према сопственом нахођењу. Све такве измене, прекиди или обуставе биће
објављене на сајту https://jpd.rs и https://zuov.gov.rs без одлагања.
34. Организатори не сносе одговорност за проблеме који могу настати приликом
попуњавања формулара за учешће и слања осталих пратећих материјала.
35. Уколико услед више силе и објективних околности Организатор није у могућности да
организује студијско путовање у Финску/Естонију у предвиђеном року, ова награда за
најбољи пример онлајн наставе по оцени стручног жирија се неће реализовати, у ком
случају победник конкурса неће имати право на компензацију.
36. Примедбе учесника које се односе на спровођење односно реализацију Конкурса
шаљу се искључиво писаним путем на имејл konkurs@jpd.rs. Рок за доставу примедби
је три дана од дана када је настао разлог за примедбу. Примедбе које приспеју после
овог рока неће бити разматране. Одлуке Организатора по примедбама достављају се
учесницима у писаној форми путем мејла. Одлуке Организатора по примедбама
учесника су коначне.
37. Попуњавањем онлајн формулара учесници конкурса потврђују да су сагласни са свим
наведеним условима конкурса.
 

 
КОНКУРС: МАГИЈА ЈЕ У РУКАМА НАСТАВНИКА
 
НАЛЕД и Организација за развој каријере и омладинског предузетништва Connecting
у сарадњи са Министарством просвете, науке и технолошког развоја, Заводом за унапређивање образовања и васпитања, и Републичким секретаријатом за јавне политике, и уз подршку Америчке агенције за међународни развој (УСАИД) расписују Конкурс за избор најбољих примера наставе на даљину под називом Магија је у рукама наставника.
Преузмите Правила конкурса.
Нове околности и промене које се дешавају подстичу нас да им се стално прилагођавамо и да константно учимо. Како се део образовног процеса који је функционисао у учионицама преко ноћи „преселио“ у е-простор, изазов да му се прилагодимо је велики, али отвара и огромну могућност за креативност и нове идеје.
Имајући у виду да показана иновативност у извођењу наставе у промењеним условима заслужује широко друштвено признање, позивамо све наставнике и стручне сараднике у државним или приватним основним и средњим школама који су у протеклих годину дана имали водећу улогу у  осмишљавању и извођењу одређеног облика наставе на даљину да учествују на Конкурсу тако што ће најкасније до 31. маја 2020. попунити онлајн формулар на страници https://jpd.rs/konkurs и приложити кратку презентацију.
Стручни жири изабраће најмање три најбоља примера наставе на даљину који ће бити награђени на основу унапред дефинисаних критеријума, уз могућност додељивања и додатних признања. Посебна награда публике биће додељена на основу онлајн гласања публике на страници https://jpd.rs/online-nastava
Награда за првопласираног је учешће на студијском путовању у Финску/Естонију и лаптоп, док остале награде укључују лаптоп, таблет, паметни телефон и ваучере за куповину е-књига код издавача Лагуна/Делфи. Сви истакнути примери биће уврштени у јединствену јавну базу најбољих пракси наставе на даљину.
За сва додатна питања, можете нам се обратити на мејл: konkurs@jpd.rs.